27 June – 4 July 2020 | Vibekke Fausa | Juicyful Yoga Retreat in Norwegian

27 June – 4 July 2020 | Vibekke Fausa | Juicyful Yoga Retreat in Norwegian

En uke på retreat gir oss mulighet for å rydde plass til å utforske og gjenoppdage det som gjør oss godt. Her får du erfare hva ro, stillhet, og nærvær betyr for deg. Her får du innsikt i det som nærer deg slik at du kan la dette være en guide inn i din hverdag.

«The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart» – Helen Keller

For more information please contact:

info@juicyful.no

www.juicyful.no

retreats & classes retreats 2019